Produktet

Dimensioni 30x10mm-300x200mm
me gjerësi 1.5mm - 12mm

Profilet drejtkëndore

Dimensioni 12x12mm-300x300mm
me gjerësi prej 1.5mm-12mm

Profilet katrore

Çelik inox

Çelik inox

Dimensioni
6 x 6mm -30x30mm

Hekur i plotë

Dimensioni
Ø 21mm – Ø 76mm

Тuba uji të testuara me profil

Dimensioni
20x20mm – 60x60mm

Profile të farkëtuara me gjerësi

Dimensioni
Ø 21 – Ø 114 mm

Tuba të galvanizuara

Dimensioni
Ø17mm – Ø159mm

Tuba të rrumbullakëta

Dimensioni
0.5mm – 2.0mm

Fletë çeliku të petëzuara në ftohtësi

Dimensioni 0.4mm

Fletë çeliku të plastifikuar

Dimensioni 0.4mm

Fletë çeliku të galvanizuar

IPE, HEA, HEB, UPN, NPU

Trarët

Dimensioni 20x20mm--100x100mm

L- profil

Dimensioni
2.0mm - 5.0mm.

Fletë çeliku të kodrinuar

Dimensioni
nga 0,5 mm deri në 0,9 mm

Fletë e çelikut të stampua

Dimensioni 1.5mm – 50mm

Fletë çeliku të petëzuara në nxehtësi

Profili ZP

Profili ZP

Galvanizuar dhe i plastifikuar me gjerësi prej 1.0 metër / 1.2 metra / 1.5 metra / 2.0 metra / 3 metra

Rrjeti universal

Rrjeta prej çeliku inox

Rrjeta prej çeliku inox

Dimensioni
6mm – 10mm

Leksan

Dimensioni 20х3—200х10mm

Flah
Adresa:

Brigada e 16-të Maqedonase nr. 18

E-mail

office@zelezarijajole.com.mk

Orari i punës

08:00 – 16:00 e hënë – e shtunë