Për ne

30

Vite në treg

Pse të na zgjidhni?

Hekurishtja Jole është kompania e specializuar për tregti dhe përpunim të çelikut dhe produkteve të çelikut, e cila për më shumë se 30 vjet paraqet sinonim i përkushtimit, përvojës dhe cilësisë në tregun e Maqedonisë.

Hekurishtja Jole është kompania e specializuar në tregti dhe përfundim të çelikut dhe produkteve të çelikut:

Personel i kualifikuar dhe pajisje bashkëkohore

Fokus mbi zhvillimin e vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm

Kompania posedon një hapësire moderne të magazinimit, mjete për manipulim dhe dërgim të shpejtë të mallrave, ndërsa planet janë që të investohet në objekte të reja që edhe si ato të mëparshmet do të kenë në dispozicion personel të kualifikuar mirë dhe profesonal, prioriteti i të cilit do të jetë puna në ekip, ndërsa imperativi është kënaqësia e blerësve dhe në çdo kohë përkushtimi i vëmendjes ndaj nevojave të klientëve më specifikë.

Adresa:

Brigada e 16-të Maqedonase nr. 18

E-mail

office@zelezarijajole.com.mk

Orari i punës

08:00 – 16:00 e hënë – e shtunë